Orędzie Matki Bożej z Medziugorje:

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ” .

Rocznica Objawień

Nie bójcie się. Ja jestem z wami!” – oto słowa, jakie Matka Boża skierowała do Iwanki w 22 rocznicę objawień.
        Po raz pierwszy ukazała się 24 czerwca 1981 r., w święto św. Jana Chrzciciela. Od tego dnia, aż po dzisiejszy dzień, ukazuje się regularnie, nawołując w orędziach do pójścia drogą świętości. Nigdy dotąd objawienia nie trwały tak długo, przez tak wiele lat.
Tysiące ludzi, odpowiadając na wezwania Maryi, podążają wskazywaną przez Nią drogą. W całym świecie powstały niezliczone grupy modlitewne. W tym nowym miejscu objawień, do którego z różnych stron  podążają pielgrzymi, budzą się i dojrzewają duchowe powołania, dokonują się duchowe i fizyczne  uzdrowienia – nie sposób określić ich liczby. Zna ją tylko Bóg, podobnie jak zna nawrócenia pośród wielomilionowej rzeszy pielgrzymów, przybywających do Medziugorja.

        Tu przeżywana jest obecność Bożej Miłości, wiarę wzmacnia żywa Eucharystia, dusze ogarnia pokój.    W sprawowanym nieustannie sakramencie pokuty następuje pojednanie. Bóg obejmuje pielgrzymów, obdarzając wewnętrznym pokojem, tak bardzo upragnionym i poszukiwanym przez człowieka. Dowodem na   to jest już i to, że nigdy dotąd lekarze nie przepisywali tak wielu lekarstw, które mają łagodzić depresje, obawy, niepokoje. Dzieje się tak, ponieważ ludzkość oddaliła się od Boga.

W Medziugorju Maryja ukazuje się już tak długo, aby bliskość Boga była ponownie przez wszystkich odczuwana.

        Przed laty, w trzecim dniu objawień, 26 czerwca 1981 r., Matka Boża ukazała się jedynie widzącej   Marii Pavlović, stojąc na tle ciemnego krzyża. Gospa płacząc, powiedziała: „Pokój, pokój, tylko pokój!”            Ze łzami w oczach powtórzyła dwukrotnie: „Pokój ma znów zapanować między Bogiem i człowiekiem. Pokój pomiędzy ludźmi!”.
Jakże rzadko w minionych latach słyszeliśmy od widzących, że Ona płacze. To orędzie wypowiedziane przed krzyżem, jest tak ważne dla obecnego świata, mieniącego się być nowoczesnym. Człowiek  usiłuje zająć miejsce Boga z przekonaniem, że zdoła uczynić wszystko, co zechce, bez Jego udziału. Stąd porządek i działania ustalane w świecie, ukierunkowane są na sprawy doczesne, materialne, cielesne. Sukces,     pieniądz, władza: to ideały i wzory do naśladowania, które głoszą rządzący dzisiejszym światem.

  Corocznie do Medziugorje pielgrzymują dziesiątki tysięcy pielgrzymów by być podczas rocznicy objawień.


powrót

Ciekawe tematy