Orędzie Matki Bożej z Medziugorje:

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ” .


Widzący
vicka ivanković

Vicka Ivanković - Mijatović
(ur. 1964) Maryję widziała po raz pierwszy 24 czerwca 1981. Ma do dziś codzienne objawienia i szczególny charyzmat modlitwy za chorych. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Vicka mieszka w parafii w Medziugorju (w Krehin Gradać). W 2002 r. wyszła za mąż za bliskiego współpracownika zmarłego ojca Slavko.mirjana 

 Mirjana Dragicević - Soldo
(ur. 1965) miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. Matka Boża po powierzeniu jej ostatniej, dziesiątej tajemnicy zapowiedziała, że będzie się jej odtąd ukazywać przez całe życie jeden raz w roku, w dniu jej  urodzin (18 marca) oraz w okresach trudnych, związanych z niesieniem Jej orędzia. Od 2 sierpnia 1987 każdego 2 dnia miesiąca Mirjana słyszy głos Matki Bożej, czasem Ją widzi. Modli się wraz z Nią za niewierzących.

 

marija

Marijana Vasilij
Urodziła się 5 X 1972 roku. Gdy miała 11 lat (minęło dwa i pół roku od początku Objawień), otrzymała podobnie jak Jelena dar lokucji - była to Wielkanoc - 19 III 1983r.

Ściśle z otrzymanymi charyzmatami związany był rozkwit grup modlitewnych w Medziugorju.

 


jelena 

Jelena Vasilij
Urodziła się 14 V 1972 roku. Jej rodzice są pracownikami rolnymi. Ma jeszcze czwórkę rodzeństwa. W domu „uważano ją za wielkiego leniucha”. W Boże Narodzenie 1982 roku otrzymała dar lokucji (słyszy głos Matki Bożej i widzi ją wewnętrznie). Miała wtedy 9 (10) lat. Wizja wewnętrzna nie powoduje zmiany osobowości, natomiast objawienie powoduje ekstazę. Nie jest spokrewniona z Marijaną Vasilij.

Studiowała pielęgniarstwo w USA i teologię w Rzymie.

 

 

marija

 Marija Pavlović-Lunetti
(ur. 1965) po raz pierwszy ujrzała Matkę Bożą 25 czerwca 1981 i do dziś ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje raz w miesiącu, od stycznia 1987, objawienie dla parafii w Medziugorja i dla całego świata, każdego 25 dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Obecnie mieszka we Włoszech, a przez część roku w Medziugorja. Matka Boża powierzyła jej modlitwie szczególnie dusze przebywające w Czyśćcu. 

 

ivanka 

 Ivanka Ivanković - Elez
(ur. 1966), miała objawienia codziennie od 24 czerwca 1981 do 7 maja 1985, kiedy Matka Boża powierzyła jej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Obiecała, że będzie się jej objawiać przez całe życie jeden raz w roku, 25 czerwca – w rocznicę pierwszego objawienia. Tak istotnie jest. Ivanka mieszka w parafii Medziugorje, wyszła za mąż, ma troje dzieci. Matka Boża powierzyła jej specjalną intencję modlitwy za rodziny.

 ivan   

Ivan Dragićević
(ur. 1965) widzi Matkę Bożą codziennie od 24 czerwca 1981 aż do dzisiejszego dnia. Również jemu powierzyła Ona 9 tajemnic. Ivan mieszka przez część roku w USA (wraz z żoną i trójką dzieci) oraz przez część lata- w parafii w Medziugorju. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję modlitewną za młodzież i za kapłanów. MEDZIUGORJE.

 

jakov
 Jakov Ćolo
(ur. 1971) doświadczał codziennych objawień od 25 czerwca 1981. Matka Boża powierzyła mu 10 tajemnic. Objawienia zakończyły się dla niego 12 września 1998. Odtąd Jakov ma jeden raz w roku objawienie Matki Bożej: w dniu Bożego Narodzenia. Żyje w parafii w Medziugorju, ożenił się, ma troje dzieci. Podobnie jak Vicka ma modlić się zwłaszcza za ludzi cierpiących. 


Ciekawe tematy