Orędzie Matki Bożej z Medziugorje:

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ” .

Medziugorje


Medziugorje znajduje się w Bośni i Hercegowinie. Jest jedną z pięciu wiosek gminy  Czitluk położonych w zachodniej Hercegowinie. Jako największa, dała imię rozległej rzymskokatolickiej parafii. Obecnie jest najsłynniejszą i najczęściej odwiedzanym miejscem w kraju. Słowo Medziugorje ma korzenie słowiańskie i oznacza miejsce  znajdujące się pomiędzy dwiema górami. Położone jest na wysokości ok 200 m npm, ma łagodny śródziemnomorski klimat, który stwarza idealne warunki dla uprawy winorośli, tytoniu i owoców.

   Parafia Medziugorje została założona w 1892r. i poświęcona opiece św. Jakuba - patrona pielgrzymów. Pięć lat później ukończono budowę starego kościoła parafialnego św. Jakuba w Medziugorje, jak na owe czasy był wystarczająco duży i piękny, ale ponieważ zbudowano go na trzęsawisku, w niedługim czasie zaczął pękać i tonąć. Z tego powodu po  I wojnie światowej zrodziła się idea budowy nowego kościoła, którą zrealizowano. Nowy kościół poświęcono 19. stycznia 1969r. Mimo, że nie przyciągał szczególnej uwagi nawet mieszkańców najbliższej okolicy, medziugorski kościół stał się centralnym punktem skupiającym miliony pielgrzymów z całego świata bo 24 czerwca 1981 r. sześcioro nastolatków - Vicka Ivankovic, Iwanka Ivankovic, Mirijana Dragićević (zbieżność nazwisk przypadkowa), Marja Pavlović i Jakov Ćolo - w czasie popołudniowego spaceru po raz pierwszy w podnóża góry Podbrdo, zwaną także Górą Objawień, ujrzało świetliste zjawisko unoszące się nad kamieniami zboczami. Oddalona kobieca postać milczała. Na rękach trzymała dziecko. Gdy następnego dnia przyszli w to samo miejsce, przemówiła. Zapytana przez przerażone dzieci, kim jest odpowiedziała "Jestem Najświętszą Marią Panną - Królową Pokoju". Wtedy dzieci padły na kolana i zaczęły się modlić. I tylko jeden fakt pozostaje dziś poza dyskusją: WIDZĄCY - bo tak   się ich nazywa każdego dnia (dziś już tylko niektórzy z nich) bez względu na to, gdzie są, w Medziugorje czy poza, padają na kolana i rozmawiają bezgłośnie ze zjawiskiem, które nie każdemu dane jest ujrzeć. Oni zostali wybrani. 24 czerwca 2011 roku będzie 30 rocznica tego "cudu".
Ludzie zaczęli przyjeżdżać, aby osobiście sprawdzić wydarzenia medziugorskie.

  Od czasu, kiedy rozpoczęły się objawienia, kościół i teren wokół kościoła był    stopniowo modernizowany. Pozostałości po starym kościele można zobaczyć w parku, który znajduje się pośrodku ronda z lewej strony sanktuarium.

  Medziugorje jest szczególnym wydarzeniem w dzisiejszym świecie. W pobliżu Medziugorje znajduje się Góra Krizevać, Góra Objawień i Niebieski Krzyż, dalej Matczyna Wioska, oraz Wspólnota Cenacolo. W ciągu ostatnich lat przybyło tu ponad 20 milionów z całego świata, aby odnaleźć pokój, swoje człowieczeństwo i przynależność do Boga.
Od prawie 30 lat Medziugorje jest miejscem niezliczonych pielgrzymek milionów wierzących i niewierzących, chrześcijan, protestantów, wyznawców islamu i innych religii świata.

Ciekawe tematy